Skrobia

Oferujemy skrobię ziemniaczaną „Superior Standard” pakowaną w:

 • torebki foliowe PP – 0,4kg i 0,5kg; opakowanie zbiorcze – karton typu Display – 10kg
 • torebki papierowe – 0,5kg; opakowanie zbiorcze – pakiet foliowy lub karton typu Display – 6kg
 • torebki papierowe – 1kg; opakowanie zbiorcze – pakiet foliowy lub karton typu Display – 10kg
 • worki papierowe wielowarstwowe – 20kg i 25kg
 • worki typu Big Bag – 1000kg i 1200kg
 • inny typ opakowania możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu z odbiorcą
  PARAMETR WARTOŚĆ
1 Nazwa surowca SKROBIA ZIEMNIACZANA
2 Opis surowca Skrobia jest to produkt otrzymany przez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemniaka a następnie wypłukanie, oczyszczenie, wysuszenie i odsianie.
3 Cechy organoleptyczne Postać – matowy proszek, nierozpuszczalny w wodzie
i etanolu, przy rozcieraniu w palcach skrzypi.
Barwa – biała (wg CIE, L >93)
Zapach – bez zapachu
Smak – typowy dla skrobi
4 Cechy fizykochemiczne Wilgotność – max. 20 %
pH - 6,0 – 7,5
Zawartość popiołu – nie więcej niż 0,35%
s.m.%(m/m)
Zanieczyszczenia makroskopowe - nie więcej niż 50 szt / dm2
Zawartość SO2 - nie więcej niż 10 mg/kg
Zaw.subst.min.nierozp.w 10% HCl nie więcej niż– 0,06 s.m.%(m/m)
5 Lepkość / metoda japońska/ 1100-15000Bu
6 Kraj pochodzenia Polska
7 Alergeny Nie zawiera
8 Metale ciężkie, mg/kg
nie więcej niż
Ołów - 1,0
Kadm - 0,1
9 Obecność zanieczyszczeń mechanicznych, ferromagnetyków i organicznych Niedopuszczalne
10 Obecność szkodników i ich pozostałości Niedopuszczalne
11 Wymagania mikrobiologiczne
 • Ogóna liczba bakterii tlenowych w 1g, nie więcej niż 50.000
 • Ogólna liczba drożdży w 1g, nie więcej niż 100
 • Ogólna liczba pleśni w 1g, nie więcej niż 500
 • Liczba laseczek Bacillus cereus w 1g, nie więcej niż 10
 • Pałeczki Salmonella – nieobecne w 25g
 • Laseczki beztlenowe Clostridium – nieobecne w 1g
 • Escherichia coli - nieobecne w 1g
12 Opakowania Worki papierowe wentylowe
13 Oznakowanie surowca Dane zawierające : nazwę surowca, nazwę producenta, datę produkcji, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania.
14 Warunki przechowywania Na paletach w suchym chłodnym miejscu (wilgotność 60-75%, temp. do 20°C). UWAGA - w temp.pow.200C może nastąpić utrata wilgotności a tym samym utrata masy, za którą producent nie odpowiada.
15 Okres przydatności do spożycia 5 lat od daty produkcji.
16 Transport Transport zewnętrzny – umowa z firmą spedycyjną.
17 Ograniczenia w stosowaniu Brak przeciwwskazań.
18 Akty prawne / normy Atest jakościowy dostawcy.
Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności / Aktualne akty prawne.
19 GMO Skrobia nie jest produkowana z ziemniaków modyfikowanych genetycznie.
  Download pdf